Cenník

Na mobile sa dá tabuľka posúvať do boku.

Doplatok pre poistenca Samoplatca
Preventívna stomatologická prehliadka pod 18 r. Bezplatne 20€
Preventívna stomatologická prehliadka nad 18 r. Bezplatne 30€
Vstupné vyšetrenie/konzultácia (do 30 min) 38€ 43€
Stom.vyšetrenie na základe žiadosti iného lekára 25€ 35€
RVG snímka 12€ 18€
Krátky administratívny úkon 8€ 8€
Manipulačný poplatok COVID-19 10€ 15€
Vyžiadané akútne ošetrenie 100€ 100€
Ošetrenie bolestivých pacientov Bezplatne 50€
Poplatky za služby LSPP 1,99€ 1,99€
Nedostavenie sa na dohodnutý termín za každú pol hodinu 40€ 40€
Dentálna hygiena Doplatok pre poistenca Samoplatca
Odstránenie zubnéha kameňa (1 sextant) 12€ 18€
Polish rotačnou kefkou a abrazívnou pastou 15€ 15€
Airflow pieskovanie abrazívnym práškom (oblúk) 25€ 29€
Komplet dentálna hygiena - odstr.zubn.kam.+piesok+inštruktáž 69€ 109€
Lokálna floridácia v celom rozsahu chrupu Bezplatne Bezplatne
Deep scale-hĺbkové čist. zubn. kam. / čelusť + laser 30€ 30€
Recall - kontrola po hygiene 10€ 10€
Vonkajšie bielenie zubov laserom / čelusť 180€ 180€
(dent.hygiena+airflow+floridácia)
Inštruktáž a nácvik hygieny s použ.intrao.kamery Bezplatne Bezplatne
Ošetrenie herpetickej lézie Laserom 15€ 15€
Ošetrenie áft Laserom 15€ 15€
Vnútorné bielenie zubov-jeden zub 45€ 55€
Lepenie kamienok 40€ 40€
Skúška vitality zubov 12€ 15€
Odstránenie lokálne dráždenia 5€ 5€
Pri dodržiavaní pravidelnej DH ako bonus kefka Curaprox + pasta :)
Záchovná stomatológia Doplatok pre poistenca Samoplatca
Fotokompozitná výplň 1 plôšková 48€ 58€
Fotokompozitná výplň 2 plôšková 62€ 78€
Fotokompozitná výplň 3 plôšková 80€ 100€
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom 120€ 120€
Zirkónová inlay/ onlay/ overlay 230€ 230€
Kompozitná inlay/ onlay/ overlay 120€ 120€
Farebná výplň mliečneho zuba 18€ 29€
Pečatenie zubov 20€ 26€
Ošetrenie citlivých zubných krčkov 20€ 25€
Ošetrenie citlivých plôch a krčkov laserom trvale 30€ 30€
Provizórne ošetrenie zubov 15€ 20€
Dláhovanie zubov/ 1 zub 18€ 21€
Injekčná anastézia 15€ 21€
Použitie kofferdamu 6€ 11€
Biodentin 30€ 30€
Parapulpárne čapy 20€ 20€
FRC čapy 42€ 42€
FRC čap s dostavbou na pahy 55€ 55€
Ordinačná priama fazeta z fotokompozitu 100€ 110€
Ordinačná priama fotokompozitná overlay 100€ 110€
Zavedenie retrakčného vlákna 8€ 8€
Pulpektómia mliečneho zuba 25€ 25€
Depulpin 30€ 30€
Endodoncia Doplatok pre poistenca Samoplatca
Trepanácia zuba, exstirpácia drene, rozšírenie - 1kk 50€ 60€
Trepanácia zuba, exstirpácia drene, rozšírenie - 2kk 100€ 120€
Trepanácia zuba, exstirpácia drene, rozšírenie - 3kk 150€ 170€
Trepanácia zuba, exstirpácia drene, rozšírenie - 4kk 170€ 200€
Otvorenie mliečneho zuba 20€ 20€
Paliatívne endo.ošetrenie 1kk 20€ 40€
Dočasná kor.výplň 12€ 12€
Koreňová liečová vložka 20€ 20€
Devitalizačná pasta 15€ 20€
Reendo ošetrenie 1kk 70€ 80€
Reendo ošetrenie 2kk 120€ 140€
Reendo ošetrenie 3kk 170€ 190€
Reendo ošetrenie 4kk 200€ 230€
Definitívne endodontické ošetrenie zuba 1kk s kofferdamom 55€ 75€
Definitívne endodontické ošetrenie zuba 2kk s kofferdamom 80€ 90€
Definitívne endodontické ošetrenie zuba viac kk s kofferdamom 110€ 130€
Dostavba zuba s použitím skleneného čapu 70€ 70€
Odstránenie skleného čapu 20€ 20€
Odstránenie kovokeramického čapu 30€ 30€
Odstránenie koreňovej nadstavby 140€ 140€
Koreňový čap vyrobený technikom 120€ 120€
Použitie MTA 40€ 40€
Chirurgia Doplatok pre poistenca Samoplatca
Extrakcia mliečneho zuba 20€ 30€
Extrakcia trvalého zuba/ koreňa 50€ 65€
Extrakcia viackoreňového zuba 70€ 82€
Sutúra extrakčnej rany 15€ 21€
Vybratie stehov 7€ 10€
Neplánovaná chirurgická extrakcia s anestézou 150€ 180€
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti/ koreňa 150€ 180€
Extrakcia zubu múdrosti - jednoduché 100€ 120€
GELATAMP 18€ 18€
Ošetrenie a kontrola po extrakcii 15€ 15€
Dekapsulácia zuba laserom 30€ 30€
Laserová chirurgická revízia rany/suchého lôžka 30€ 30€
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 30€ 30€
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu s použitím lasera 40€ 45€
Frenulektómia 70€ 70€
Laserová gingivektómia 1 zub 25€ 35€
Extirpácia crista valens 68€ 78€
Egalizácia alveolu 1 sextant 55€ 65€
Resekcia koreňového hrotu jedného zubu 130€ 150€
Resekcia koreňového hrotu s peroperačným plnením zuba 170€ 220€
Resekcia koreňového hrotu s retrográdnym plnením zuba 190€ 240€
Wasmundova plastika komunikácie po extrakcií 130€ 150€
Chirurgické prekrytie recesu štepom 180€ 180€
Laserové ošetrenie parodontitídy 140€ 140€
Fenestrácia - obnašenie zuba uloženého v kosti 120€ 140€
Exstirpácia mukokély 140€ 140€
Chir.excízia mäkkých tkanív 45€ 60€
Liečba paradontopatii (deep scale, preplach, inštruktáž) 1.sedenie 140€ 140€
Liečba paradontopatii (deep scale, preplach, inštruktáž) 2.sedenie 100€ 100€
Protetika Doplatok pre poistenca Samoplatca
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 25€ 25€
Stiahnutie korunky 17€ 22€
Opätovné nacementovanie protetickej práce 50€ 50€
Odtlačok celý chrup 35€ 35€
Odtlačky na implantát 40€ 40€
Brúsenie 1 zub 18€ 180€
Korunka zirkónová 410€ 440€
Zirkónová fazeta 430€ 460€
Korunka kovokeramická 310€ 340€
Korunka e-max 380€ 410€
Korunka celoplášťová kovová 120€ 120€
Kompozit inlay, onlay, overlay 110€-130€-150€ 130€-150€-170€
Individuálna lyžica 30€ 30€
Dočasná korunka vyhotovená na ambulancii 35€ 35€
Dočasná korunka vyhotovená technikom 60€ 60€
Dlahovanie dolného frontu dláhou zo sklenených vlákien 140€ 140€
Náhryzová dláha silikónová 100€ 100€
Horná/ dolná totálna protéza živicová 450€ 480€
Horná/ dolná totálna protéza termoplastická 550€ 580€
Horná/dolná čiastočne snímateľná protéza živicová 480€ 510€
Horná/ dolná čiastočne snímateľná protéza termoplastická 580€ 610€
Oprava protézy 60€ 60€
Vsadenie jedného zuba do protézy 70€ 70€
Rebazácia totálnej náhrady 80€ 80€
Vyčistenie a preleštenie protézy 40€ 40€
Imediátna horná/ dolná totálna protéza 210€ 240€
Skúška zubov vo vosku 15€ 15€
Mriežka do hornej/ dolnej totálnej protézy 70€ 70€
Trojramenná spona 30€ 30€
Liatý sublinguálny strmeň 40€ 40€
Medzerník clip-on 160€ 160€
Implantát (komplet) 750€ 750€
Celokeramická korunka na implant 550€ 580€
Kovokeramická korunka na implant 480€ 510€
Nadstavba na implantát 110€ 110€
Provizórna nadstavba na implantát 90€ 90€
Augmentácia kosti 0,25g od 450€ od 450€
Vstrebateľná Menbrána 2x2cm - 1 ks od 450€ od 450€
All on 4 protéza horná 720€ 720€
All on 4 protéza dolná 580€ 580€
Kombinovaná protéza 780€ 780€
Náklady spojené s protetikou 15€ 15€
Vyhojovacia čiapka 30€ 30€
Odklopenie mukoperiostálneho laloku 30€ 30€

Kontaktujte nás

Ďakujeme za záujem o naše služby. Prosím, v prípade rezervácie termínu alebo iných otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom formulára alebo nám zavolajte a všetko dohodneme telefonicky.

+421 911 555 044

Prijímame nových pacientov.

    Meno a priezvisko

    Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania.

    Niečo vám na klinike vadilo?

    Dajte to vedieť priamo vedeniu.

    Kontaktovať